SKUP DŁUGÓW

Nie pozwól, aby wyniki Twojej ciężkiej pracy zostały zaprzepaszczone przez nielojalnych i nierzetelnych kontrahentów.

Firma z ciągłością finansową, pozytywnym i realnym bilansem oraz ugruntowaną pozycją na rynku jest wiarygodna, a przez kontrahentów i klientów postrzegana jest jako godna zaufania.  Skup długów to oferta skierowana do wszystkich przedsiębiorców, którzy poprzez nawiązanie współpracy z nierzetelnymi kontrahentami nie otrzymały od nich stosownej należności za usługi. Każdy kolejny dzień zwłoki oddala Państwa od odzyskania długu. Zwlekanie z podjęciem jakichkolwiek kroków lub też bezskutecznie prowadzone działania mają swoje skutki w faktycznej działalności firmy, która koncentruje się na odzyskaniu należności, a nie na swoim rozwoju.

Skup długów to nasza propozycja rozwiązania Państwa problemów i tym samym chęć przyczynienia się do rozwoju Państwa firmy. Jesteśmy w stanie za dług zapłacić z własnych środków, pozbawiając Was ciężaru, który uniemożliwia w wielu sytuacjach poczynienia kolejnych kroków naprzód.

W ramach oferty proponujemy odkupienie od Państwa następujących wierzytelności:

  • należności z niezapłaconych faktur, umów, weksli – z bieżącej działalności gospodarczej
  • umów osób fizycznych – roszczenia prywatne
  • nakazów zapłaty / wyroków sądowych
  • przedawnionych – wierzytelności, których upłynął czas dochodzenia na drodze sądowej
  • nieściągalnych – należności, których egzekwowanie okazuje się niemożliwe
  • nierokujących na odzyskanie – czyli takich, które pomimo wieloletnich prób komornika nie zostały odzyskane
  • drobnych należności – nieopłacalnych do skierowania ich na drogę sądową.
  • Skup wierzytelności to propozycja dla firm, syndyków, likwidatorów, osób fizycznych, banków
    i wierzycieli hipotecznych.

Co Państwo zyskują

Przede wszystkim należy podkreślić korzyści niematerialne, czyli wzrost szans na wyższą pozycję na rynku. Stabilna i wiarygodna firma jest dla potencjalnych klientów i kontrahentów godną zaufania, a bilans firmy stanowi podstawowy czynnik, jaki ma wpływ na podjęcie przez nich decyzji o nawiązaniu współpracy. Ponadto szybki przypływ gotówki uraz ustabilizowana sytuacja finansowa pozwala odzyskać przedsiębiorcy pewność siebie i w wielu przypadkach jest motywacją do realizacji kolejnych projektów, które pozwolą mu się rozwijać.

W momencie sprzedaży wierzytelności ryzyko wypłacalności dłużnika przechodzi na naszą firmę, co pozbawia wierzyciela problemów z tym związanych. Korzyścią jest również zamknięcie kont analitycznych i redukcja kosztów własnych.

Koszty związane z zawarciem transakcji ponosi nasza firma, tzn. koszty dojazdu do
wierzyciela, opłaty notarialne oraz inne wynikłe z transakcji. W momencie otrzymania pieniędzy wierzyciel pozbywa się dłużnika oraz unika wszelkich kosztów wynikających z prowadzenia postępowania sądowego i egzekucyjnego.