JAK SPRZEDAĆ WIERZYTELNOŚĆ ?

 

I. KONTAKT I OPIS SPRAWY

Pierwszym krokiem do dokonania sprzedaży jest kontakt telefoniczny lub mailowy i przekazanie informacji o zamiarze sprzedaży wierzytelności. Należy w korespondencji mailowej lub przesyłce listem tradycyjnym opisać dana sprawę oraz podać dane które umożliwią identyfikację osoby lub podmiotu gospodarczego. Należy pamiętać aby podać numer telefonu do kontaktu z Państwem.

Dane jakie ułatwią nam dokonanie analizy to:

  • Imię i nazwisko / nazwa dłużnika
  • Dane adresowe dłużnika oraz wcześniej inne znane adresy
  • Numer PESEL lub data urodzenia przypadku osób fizycznych
  • Numer NIP/ REGON/ KRS[ w przypadku podmiotów gospodarczych]

II. DOKUMENTACJA SPRAWY

Niezbędna do dokonania analizy i wyceny wierzytelności jest dokumentacja w sprawie.

Tutaj w zależności na jakim etapie postępowania jest sprawa będziemy potrzebować niżej wymienionych dokumentów:

  • ETAP PRZEDSĄDOWY: faktura , rachunek umowa , uznanie długu itp.
  • ETAP SĄDOWY: nakaz zapłaty , wyrok , ugoda sadowa , akt notarialny z nadaną klauzulą wykonalności
  • ETAP EGZEKUCYJNY: pismo komornika ” informacja o stanie egzekucji”, pismo komornika: „wysłuchanie przed umorzeniem” , „postanowienie o umorzeniu egzekucji” oraz pozostała korespondencja od komornika.

III. ANALIZA I WYCENA

W oparciu o przekazane nam dokumenty i informacje dokonujemy analizy i wyceny wierzytelności. Po jej dokonaniu przesyłamy Państwu nasze stanowisko w sprawie oraz proponowaną cenę zakupu.

 

IV. UMOWA PRZELEWU WIERZYTELNOŚCI / CESJA

Po uzgodnieniu ceny sprzedaży długu , przygotowujemy umowę cesji oraz treść powiadomienia dla dłużnika. Przesyłamy ją do akceptacji drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Umowa może być podpisana na odległość , nie ma konieczności przyjazdu , niemniej jednak będzie nam bardzo miło gościć Państwa w naszym biurze w Kaliszu w przypadku wyrażenia chęci przyjazdu. W sprawach w których był wydany tytuł wykonawczy / nakaz zapłaty / wyrok konieczne jest poświadczenie podpisu przez notariusza. Koszty te oczywiście pokrywamy. Po podpisaniu umowy należy ją przesłać w 2 egzemplarzach. Po otrzymaniu dokumentów dokonujemy przelewu uzgodnionej kwoty na Państwa rachunek bankowy lub realizujemy płatność w gotówce w przypadku zawarcia umowy w naszej kancelarii.

 

INFORMACJE I DOKUMENTACJĘ NALEŻY PRZESŁAĆ:

Informacja: 535-500-200
mailem na adres: kancelaria@skupdlugow.com.pl
faxem: 062 767-69-68
pocztą tradycyjną – adres w zakładce kontakt