ANALIZA SPRAWY WINDYKACYJNEJ – WERYFIKACJA DŁUŻNIKA

W ramach naszej oferty proponujemy Państwu całkowicie bezpłatną analizę i wycenę oraz weryfikację dłużnika w rejestrach dłużników oraz w naszych bazach danych. Stanowi to podstawę do nawiązania dalszej współpracy, w której będziemy reprezentować Państwa jako wierzyciela w postępowaniu windykacyjnym. Po przeprowadzonej analizie przedstawiamy kompleksowy raport z naszych badań oraz wskazujemy najskuteczniejszy sposób działania w sprawie odzyskania swoich należności. W sytuacji, kiedy klient decyduje się na naszą pomoc, wykonujemy kosztorys naszych usług, który na tym etapie również jest całkowicie bezpłatny i niezobowiązujący.

Niezawodne wsparcie i pomoc

Bezpłatna analiza sprawy została włączona do naszej oferty ze względu na rosnącą liczbę dłużników i jednocześnie chęć niesienia pomocy tym przedsiębiorcom, którzy przez niewywiązanie się z obowiązku wniesienia stosownej zapłaty przez ich kontrahentów i klientów mają utrudnioną drogę rozwoju, a bilans ich firmy nie jest realny i wiarygodny. Zważywszy na to, że sami prowadzimy własną działalność i jesteśmy w pełni świadomi zarówno korzyści, jak też niebezpieczeństw i zagrożeń z tym związanych, umożliwiamy Państwu skorzystanie z naszego wsparcia w celu rozeznania się w sytuacji , określenia szans powodzenia oraz wypracowania najlepszego planu działania. Wiemy również, jak ważna jest płynność finansowa, która gwarantuje firmie stabilność i bezpieczeństwo. To nic nie kosztuje, a może być początkiem budowania lepszej pozycji na rynku. Postępowanie windykacyjne kosztuje wierzyciela dużo energii. Nierzadko rezygnują oni z dochodzenia swoich praw na rzecz spokoju, co w przypadku większych kwot należności może doprowadzić do problemów finansowych. Bezpłatna analiza sprawy pomoże uniknąć takich sytuacji, a nasi eksperci wskażą najlepsze i najbardziej rozsądne rozwiązanie. W razie potrzeby i chęci klienta nawiążemy współpracę, reprezentując go przed Sądem i Komornikiem w postępowaniu windykacyjnym oraz biorąc udział w negocjacjach z dłużnikiem.

 

Bezpłatna analiza sprawy windykacyjnej – w zależności od rodzaju sprawy prosimy o podanie:

SPRAWY GOSPODARCZE [ WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ]

Nr NIP dłużnika,
łącznej kwoty należności głównej,
terminu najstarszej płatności,
swojego nr nip oraz danych kontaktowych: telefon, adres e-mail.

SPRAWY OSÓB FIZYCZNYCH [ ROSZCZENIA PRYWATNE]

Umowy, weksla lub innego dokumentu potwierdzającego wierzytelność,
łącznej kwoty należności głównej,
terminu najstarszej płatności,
pomocny będzie nr PESEL dłużnika,
danych adresowych dłużnika,
swoich danych kontaktowych: telefon, adres e-mail.

PO BEZSKUTECZNEJ EGZEKUCJI KOMORNICZEJ

Podanie łącznej pozostałej do zapłaty kwoty należności głównej,
kopii nakazu zapłaty/ wyroku Sądu,
kopii korespondencji komorniczej, w szczególności postanowienia o umorzeniu
egzekucji,
wysłuchania przed umorzeniem ,
swojego nr NIP oraz danych kontaktowych: telefon, adres e-mail.