CZYSZCZENIE BILANSU

Trudno ściągalne należności mogą przyczynić się do problemów finansowych firmy, jak również przerwania ciągłości finansowej. Należy również wspomnieć, że mogą one spowodować osłabienie wiarygodnego wizerunku przedsiębiorstwa, co wpływa na mniej pozytywne postrzeganie go przez klientów i kontrahentów. Roczny bilans finansowy to jedna z ważniejszych informacji zarówno dla przedsiębiorcy, jak też partnerów biznesowych i klientów. Sytuacja finansowa firmy w wielu przypadkach jest kluczowym czynnikiem, wpływającym na decyzję o podjęciu współpracy. Lepsze wyniki można osiągnąć po przeprowadzeniu czyszczenia bilansu, w którym pomóc mogą nasi eksperci.

 

Czyszczenie bilansu – na czym polega?

Usługa czyszczenia bilansu skierowana jest do firm i przedsiębiorców, którzy chcą poprawić swój bilans finansowy przeprowadzany pod koniec każdego roku, a niekiedy nawet częściej. Nierzetelni kontrahenci, którzy nie wywiązali się ze swojego obowiązku finansowego i zalegają
z należnościami, zniekształcają rzeczywisty obraz finansowy firmy. Świadczymy usługi związane z czyszczeniem bilansu, wykupując od przedsiębiorstw wierzytelności za symboliczną cenę. Pozwala to urealnić ich bilans i tym samym zwiększyć swoją wiarygodność w oczach kontrahentów i potencjalnych klientów.

 

Oferta czyszczenia bilansu obejmuje zakup przez naszą kancelarię następujących wierzytelności:

  • przedawnionych – są to należności, dla których upłynął czas dochodzenia na drodze sądowej
  • nieściągalnych – wierzytelności, których egzekwowanie okazuje się niemożliwe np.
  • w przypadku zaginięcia lub zgonu dłużnika, kwestionowania przez dłużnika kwoty należności czy też jego niewypłacalności
  • nierokujących na odzyskanie – należności, których próbę odzyskania komornik bezskutecznie podejmował przez kilka lat
  • drobnych należności – należności o mniejszej wartości finansowej jednak wpływające na rzeczywisty obraz finansowy firmy. Ich skierowanie na drogę sądową jest nieopłacalne

 

Dlaczego czyszczenie bilansu może pomóc Państwa firmie?

Przy porządkowaniu bilansu można dostrzec wiele problemów, które wpływają na płynność przedsiębiorstwa. Czyszczenie bilansu okazuje się jednym ze skuteczniejszych sposobów na poprawę jego wizerunku, płynności, a także cyklu rotacji należności.

  • Lepszy wizerunek firmy – bilans podstawowym czynnikiem decydującym o nawiązaniu współpracy z daną firmą
  • Uregulowanie zaległych spraw – pozbycie się nierzetelnych kontrahentów, którzy nie wywiązali się z obowiązku wypłaty należności
  • Realny bilans finansowy – brak jakichkolwiek zniekształceń w obrazie finansowym
  • Większa zdolność kredytowa – w przypadku podjęcia prób rozwoju oraz decyzji o większych inwestycjach może powstać konieczność wsparcia finansowego w postaci kredytów i pożyczek. Czyszczenie bilansu zwiększa szanse na ich otrzymanie.

 


OFERTA CZYSZCZENIA BILANSU – ZAPYTANIA PROSZĘ KIEROWAĆ:

Informacja: 535-500-200

mailem na adres: kancelaria@skupdlugow.com.pl
faxem: 062 767-69-68
pocztą tradycyjną – adres w zakładce kontakt