Skup długów nieściągalnych

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani podpisaniem cesji wierzytelności, której efektem jest skup długów nieściągalnych, prosimy o przesłanie poniższych dokumentów i informacji:

 • Kopię wyroku/nakazu zapłaty lub innego tytułu wykonawczego,
 • imię i nazwisko/nazwa dłużnika,
 • numer NIP/REGON/KRS [w przypadku podmiotów gospodarczych],
 • numer PESEL lub data urodzenia przypadku osób fizycznych,
 • dane adresowe dłużnika oraz wcześniej inne znane adresy,
 • podanie wysokości zadłużenia (należność główna, odsetki, koszty),
 • pismo komornika:
  • „informacja o stanie egzekucji”,
  • „wysłuchanie przed umorzeniem”,
  • „postanowienie o umorzeniu egzekucji”,
  • pozostała korespondencja od komornika.
 • zwrotne dane kontaktowe i nr telefonu.

Po otrzymaniu wyżej wymienionej dokumentacji dokonamy wyceny przedmiotowych należności i złożymy Państwu propozycję cenową. Jeżeli zaproponowany skup długów będzie w satysfakcjonującej dla Państwa cenie, wtedy zostanie podpisana właściwa umowa, zwana także cesją wierzytelności, dzięki której dług zostanie przeniesiony na osobę trzecią. Kancelaria Obrotu Wierzytelności serdecznie zaprasza do współpracy zarówno firmy, jak i osoby prywatne – z nami nie ma długów niemożliwych do spłacenia.

JAK WYGLĄDA SKUP DŁUGÓW NIEŚCIĄGALNYCH I Z CZYM TO SIĘ WIĄŻE

Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z usług naszej Kancelarii, powinieneś poznać przebieg proponowanej usługi. Profesjonalny skup wierzytelności polega na przeniesieniu długu na osobę trzecią, co odbywa się na podstawie zawartej umowy. Nazywamy to cesją wierzytelności. Dotychczasowy wierzyciel w fachowej terminologii to cedent, a osoba trzecia to cesjonariusz. Cesja jest czynnością prawną rozporządzającą. Umowa cesji jest również czynnością prawną kauzalną, czyli jej ważność uzależniona jest od istnienia zobowiązania do dokonania przysporzenia, odbywającego się w drodze przeniesienia zobowiązania. Możesz być pewien, że proponowana cesja to ogromna korzyść dla Twojej firmy.

Skoro wiemy już, jak przebiega cesja, należy zastanowić się, dlaczego jest to korzystne rozwiązanie dla firmy. Otóż przede wszystkim proponowany przez Kancelarię Obrotu Wierzytelności skup długów za gotówkę odciąża nas z obowiązku poczynania działań, mających na celu otrzymanie zaległej należności, co często jest żmudne i nie przynosi pożądanych rezultatów. Firma windykacyjna dzięki swojemu doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy, wykorzystując swoje umiejętności będzie bardziej skutecznym podmiotem. Ponadto bilans firmy urealni się i będzie bardziej wiarygodny dla kontrahentów, inwestorów i potencjalnych klientów. Nie bez znaczenia jest także sytuacja finansowa, ulegająca znaczącej poprawie.