SKUP WIERZYTELNOŚCI OD BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH

 

Ofertę kierujemy do sektora bankowego , działów odpowiedzialnych za zarządzanie wierzytelnościami.

Skupujemy:

 • Wierzytelności wynikające z niespłaconych kredytów
 • Wierzytelności trudnościągalne zabezpieczone hipoteką
 • Roszczenia przedawnione
 • Zakończone bezskuteczną egzekucją
 • Wymagalne w oparciu o umowy kredytowe , bankowe tytuły egzekucyjne , wyroki , nakazy zapłaty lub inne dokumenty.

Abyśmy mogli dokonać analizy wierzytelności prosimy o przesłanie poniższych informacji:

 • Imię i nazwisko / nazwa dłużnika
 • Numer NIP/ REGON/ KRS[ w przypadku podmiotów gospodarczych]
 • Numer PESEL lub data urodzenia przypadku osób fizycznych
 • Dane adresowe dłużnika oraz wcześniej inne znane adresy
 • Podanie wysokości zadłużenia (należność główna , odsetki , koszty)
 • Dokumenty potrzebne do wyceny w sprawach zakończonych bezskuteczną egzekucją komorniczą
 • Kopie wyroku / nakazu zapłaty lub innego tytułu wykonawczego.
 • pismo komornika ” informacja o stanie egzekucji”, pismo komornika: „wysłuchanie przed umorzeniem” , „postanowienie o umorzeniu egzekucji” oraz pozostała korespondencja od komornika.
 • Zwrotne dane kontaktowe i nr telefonu do osoby działającej z ramienia Banku.

 

ZAPYTANIE PROSZĘ PRZESŁAĆ: dopisując w temacie ” WIERZYTELNOŚCI- BANKOWE”

Informacja: 535-500-200

mailem na adres: kancelaria@skupdlugow.com.pl
faxem: 062 767-69-68
pocztą tradycyjną – adres w zakładce kontakt