PIECZĘĆ WINDYKACYJNA

PROMOCJA – OPŁATA MIESIĘCZNA – 0 ZŁ / MC [ zero zł ]

promocja ograniczona czasowo.
dla pierwszych 50 firm.
Zachęcamy do skorzystania z oferty DZIERŻAWY PIECZĘCI PREWENCYJNEJ

Pieczęć prewencyjna / windykacyjna – to narzędzie dyscyplinujące kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań, umieszczana na Państwa firmowych dokumentach: fakturach, rachunkach, notach, wezwaniach do zapłaty i innych. Uświadomienie odbiorcom konsekwencji wynikających z opóźnienia w zapłacie oraz przekazanie im informacji o współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną jest często wystarczającym środkiem zapobiegawczym. Nasz Klient niskim kosztem zabezpiecza się w ten sposób przed lekceważeniem przez kontrahentów terminów płatności.

Korzyści:

Wzrost dyscypliny płatniczej Państwa kontrahentów
Poprawa płynności finansowej dzięki zmobilizowaniu kontrahentów do terminowej zapłaty.
Dzięki zastosowaniu pieczęci prewencyjnej na wezwaniach do zapłaty w większości spraw bezprowizyjnie
odzyskacie należności bez konieczności zlecania windykacji.
Uatrakcyjnienie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa powierzającego obsługę wierzytelności profesjonalnej firmie windykacyjnej Intrata
Mniejsze straty czasu , które dotychczas poświęcany był na działania windykacyjne we własnym zakresie.
Obsługa windykacyjna spraw niesolidnych dłużników.
Wielu naszych klientów mogło się już o tym przekonać, więc niewątpliwie w Państwa przypadku będzie podobnie.

 

 

Koszt: 35,00zł netto./mc        0,00zł /mc  – dla pierwszych 50 firm.

ZAMÓWIENIE PIECZĘCI PREWENCYJNEJ

Informacja: 535-500-200

mailem na adres: kancelaria@skupdlugow.com.pl
faxem: 062 767-69-68
pocztą tradycyjną – adres w zakładce kontakt