SKUP WIERZYTELNOŚCI PO BEZSKUTECZNEJ EGZEKUCJI KOMORNICZEJ

Jeśli posiadacie Państwo  należności których nie udało się wyegzekwować,  postępowanie egzekucyjne zakończyło  się bezskutecznie , komornik umorzył sprawę – taką wierzytelność można sprzedać.

więcej

SKUP NALEŻNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z FAKTUR / UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

Dłużnik nie chce zapłacić , zwleka z zapłatą ? Nie chcesz dłużej czekać , sprzedaj wierzytelność.

WIĘCEJ

SKUP NALEŻNOŚCI PO WYROKU / NAKAZIE ZAPŁATY

Jeśli posiadasz sprawy potwierdzone orzeczeniem sądu – nakazem zapłaty , wyrokiem możesz je sprzedać .

WIĘCEJ
Dłużnik śmieje Ci się w twarz ? Masz już dość bezskutecznych egzekucji? Sprzedaj swojego dłużnika.
Zamień Nakaz zapłaty / wyrok sądu na gotówkę.

OGÓLNOPOLSKI ZASIĘG

Zapewniamy możliwość zrealizowania transakcji w całym kraju.  Nie ma konieczności przyjazdu do naszej kancelarii.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Zapytania można do nas kierować drogą elektroniczną. Dokumentację i opis sprawy wygodnie jest przesłać emailem. Jest oczywiści możliwość przesłania faxem lub pocztą tradycyjną.

WYCENA WIERZYTELNOŚCI

Po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji i opisu sprawy niezwłocznie podejmujemy decyzję  i przesyłamy Państwu nasze stanowisko czy przedmiotową należność kupimy wraz z ewentualną propozycją cenową.

BEZPŁATNA KONSULTACJA TELEFONICZNA

Zadzwoń:  735-500-200

Niezobowiązująco dokonamy analizy i wyceny wierzytelności.