BEZPŁATNA ANALIZA I WYCENA WIERZYTELNOŚCI

Proponujemy Państwu wykonanie BEZPŁATNEJ analizy sprawy i wyceny. Po jej wykonaniu przedstawimy Państwu propozycję nabycia długu lub sugestie i zakres ewentualnych możliwości postępowania w danej sprawie. Do analizy niezbędne będą informacje lub dokumenty. W przypadku spraw:

GOSPODARCZYCH [ WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ]
niezbędne będzie podanie:
nr NIP dłużnika
Kopia faktury / rachunku / umowy
Podanie łącznej kwoty należności głównej
Podanie terminu najstarszej płatności
opis sprawy
swój nr nip oraz dane kontaktowe: telefon , adres email

OSÓB FIZYCZNYCH [ ROSZCZENIA PRYWATNE ]
Konieczne będzie przesłanie informacji i dokumentów :
Dane personalne i adresowe dłużnika.
Umowa lub dokument potwierdzający wierzytelność.
Podanie łącznej kwoty należności głównej
Podanie terminu płatności
Pomocny będzie Nr PESEL dłużnika
opis sprawy
swoje dane kontaktowe: telefon , adres email

PO BEZSKUTECZNEJ EGZEKUCJI KOMORNICZEJ
Dane personalne i adresowe dłużnika.
Podanie pozostałej do zapłaty kwoty należności głównej
Kopia nakazu zapłaty / wyroku Sądu
Kopie korespondencji komorniczej , w szczególności postanowienie o umorzeniu
egzekucji , wysłuchanie przed umorzeniem , informacja o zajęciu rachunku bankowego itp.
Opis sprawy
Swój nr nip oraz dane kontaktowe: telefon , adres email

INFORMACJE I DOKUMENTACJĘ NALEŻY PRZESŁAĆ: dopisując w temacie ” DO ANALIZY”

Informacja: 535-500-200
mailem na adres: kancelaria@skupdlugow.com.pl
faxem: 062 767-69-68
pocztą tradycyjną – adres w zakładce kontakt

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy. Mamy nadzieję, że w wyniku naszych działań odniesiecie Państwo wiele korzyści, a my zyskamy możliwość zaprezentowania atutów Kancelarii.