DLA WIERZYCIELI HIPOTECZNYCH

Proponujemy Państwu odkupienie wierzytelności zabezpieczonych hipoteką , ale nie rokujących na odzyskanie – gdzie komornik od lat próbuje bezskutecznie odzyskać dla Państwa należności.

Abyśmy mogli dokonać analizy wierzytelności prosimy o przesłanie poniższych informacji:

  • Nr KW nieruchomości
  • Imię i nazwisko / nazwa dłużnika
  • Numer NIP/ REGON/ KRS[ w przypadku podmiotów gospodarczych]
  • Numer PESEL lub data urodzenia przypadku osób fizycznych
  • Dane adresowe dłużnika oraz wcześniej inne znane adresy
  • Podanie wysokości zadłużenia (należność główna , odsetki , koszty)

Dokumenty potrzebne do wyceny w sprawach zakończonych bezskuteczną egzekucją komorniczą

  • Kopie wyroku / nakazu zapłaty lub innego tytułu wykonawczego.
  • pismo komornika ” informacja o stanie egzekucji”, pismo komornika: „wysłuchanie przed umorzeniem” , „postanowienie o umorzeniu egzekucji” oraz pozostała korespondencja od komornika.
  • Zwrotne dane kontaktowe i nr telefonu do osoby działającej z ramienia Banku.

ZAPYTANIE PROSZĘ PRZESŁAĆ: dopisując w temacie ” WIERZYTELNOŚCI- HIPOTECZNE”

Informacja: 535-500-200

mailem na adres: kancelaria@skupdlugow.com.pl
faxem: 062 767-69-68
pocztą tradycyjną – adres w zakładce kontakt